Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Σταθμοί επεξεργασίας εικόνων Visualization WorkstationsΓενικά
Πρόκειται για μία υπολογιστική μονάδα επεξεργασίας εικόνων η οποία είναι συνδεδεμένη με τον αξονικό και Μαγνητικό τομογράφο και κύριο σκοπό έχει την ανασύνθεση των τομών σε μοντέλα δύο διαστάσεων (Reformat) και τριών διαστάσεων ( Προβολής μέγιστης έντασης MIP, αποδόσεις όγκου VRκαι αποδόσεις επιφανείας SR.
Ο τρόπος χειρισμού ομοιάζει με αυτόν των MS Windows καθώς στην οθόνη του υπολογιστή οι διάφορες λειτουργίες έχουν τη μορφή πλήκτρων, εικόνων η καταλόγου όπου οι επιλογές γίνονται με τη βοήθεια ενός ποντικιού (εικόνα 2).
Μέσω της κονσόλας είναι δυνατή: