Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Σταθμοί επεξεργασίας εικόνων Visualization WorkstationsΓενικά
Πρόκειται για μία υπολογιστική μονάδα επεξεργασίας εικόνων η οποία είναι συνδεδεμένη με τον αξονικό και Μαγνητικό τομογράφο και κύριο σκοπό έχει την ανασύνθεση των τομών σε μοντέλα δύο διαστάσεων (Reformat) και τριών διαστάσεων ( Προβολής μέγιστης έντασης MIP, αποδόσεις όγκου VRκαι αποδόσεις επιφανείας SR.
Ο τρόπος χειρισμού ομοιάζει με αυτόν των MS Windows καθώς στην οθόνη του υπολογιστή οι διάφορες λειτουργίες έχουν τη μορφή πλήκτρων, εικόνων η καταλόγου όπου οι επιλογές γίνονται με τη βοήθεια ενός ποντικιού (εικόνα 2).
Μέσω της κονσόλας είναι δυνατή:

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Ποια κλινικά και ακτινολογικά σημεία είναι ενδεικτικά πιθανής εμπλοκής του συμπλέγματος θηλής- θηλαίας άλω σε ασθενείς με καρκίνο μαστού;


Επειδή αυξάνει ο αριθμός των επεμβάσεων για καρκίνο του μαστού που διαφυλάσσουν το σύμπλεγμα θηλής- θηλαίας άλω (Θ-ΘΑ) σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού αρχικών σταδίων, υπάρχει εκτενής συζήτηση κατά πόσο μία τέτοια πρακτική είναι ασφαλής. Πολλές μελέτες, τα τελευταία χρόνια δίνουν καταφατική απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα, αναγνωρίζοντας όλοι ότι η ασφάλεια της επέμβασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πιθανότητα ύπαρξης εστιών της νόσου στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ποιοι είναι οι προεγχειρητικοί κλινικοί και απεικονιστικοί παράγοντες που μπορούν να προϊδεάσουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει; Αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει η μελέτη από την Ιταλία που προδημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Journal of Cancer.
Από τους 1.359 ασθενείς που υπεβλήθηκαν σε μαστεκτομή  σε μία 10ετία επέλεξαν 61 με διαθέσιμη προεγχειρητική μαστογραφία και 39 με Μαγνητική

Σβάννωμα με ακτινολογική εικόνα όγκου της κορυφής του πνεύμονα, που παρουσιάστηκε με συμπτώματα από το άνω άκρο


ΠΕΡIΛΗΨΗ. Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός ασθενή με όγκο στην κορυφή του θώρακα, που παρουσίαζε κλινικά συμπτώματα στο άνω άκρο. Αποφασίστηκε χειρουργική αντιμετώπιση και τέθηκε η διάγνωση νευρογενούς όγκου του μεσοθωρακίου, ο οποίος πίεζε την Θ1 νευρική ρίζα. Με αυτό το περιστατικό υπογραμμίζεται η ανάγκη για το χειρουργό να εξετάσει την πιθανότητα όγκων του βραχιονίου πλέγματος ή των κατώτερων νευρικών ριζών σε ασθενείς με νευρολογικά συμπτώματα του άνω άκρου. Στη συζήτηση επισημαίνεται η ανάγκη επαρκούς προεγχειρητικής εκτίμησης, με την οποία ο θωρακοχειρουργός θα μπορέσει να επιλέξει την κατάλληλη χειρουργική προσέγγιση, σε ορισμένες περιπτώσεις συνεπικουρούμενος από μια νευροχειρουργική ομάδα. Επιπλέον, υπογραμμίζονται οι δυσκολίες, που αντιμετωπίζει ο θωρακοχειρουργός, όταν αντιμετωπίζει έναν όγκο

Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Η επέμβαση διατήρησης μαστού για μη διηθητικό πορογενές καρκίνωμα συνοδεύεται από περισσότερες εξετάσεις και επεμβατικές διαγνωστικές διερευνήσεις στο μέλλον
Είναι ένα ερώτημα το οποίο παρόλο που έχει λάβει την απάντηση του εδώ και πολλά χρόνια, εξακολουθεί να επανεμφανίζεται και να απασχολεί γιατρούς και ασθενείς. Από πολλά χρόνια έχει καθιερωθεί  στις περισσότερες περιπτώσεις που θα διαγνωστεί ένα μη διηθητικό ( in situ) πορογενές καρκίνωμα στο στήθος ( γνωστό και με το ξενικό ακρωνύμιο DCIS) η επέμβαση που επιλέγεται είναι η αφαίρεση του μαζί με ένα τμήμα υγιούς ιστού γύρω απ’ αυτό ( ευρεία εκτομή) και στη συνέχεια, στην μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών, ακολουθεί η ακτινοθεραπεία. Αυτή η χειρουργική πρακτική ονομάζεται «επέμβαση διατήρησης μαστού», για να αντιδιασταλεί προς την παλαιότερα

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Καθορισμός εθνικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) για τις ακτινολογικές εξετάσεις


Τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ) αποτελούν βασικό πυλώνα της ακτινοπροστασίας των εξεταζομένων και ασθενών στη διαγνωστική ιατρική με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τα ΔΕΑ θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στη χώρα μας, τα ΔΕΑ εκδίδονται υπό μορφή υπουργικής απόφασης μετά από σχετική εισήγηση της ΕΕΑΕ.
Για την ομογενοποιημένη καταγραφή, συλλογή και ανάλυση των δόσεων εξεταζομένων και τη θέσπιση των ΔΕΑ, η ΕΕΑΕ έχει ετοιμάσει φόρμα συλλογής δεδομένων, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από τον

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Φασματοσκοπική απεικόνιση του προστάτη


Εισαγωγικά στοιχεία.

Η φασματοσκοπική απεικόνιση του προστάτη συμβάλλει στην πλήρη μελέτη της μεταβολικής δραστηριότητας, στον εντοπισμό διαφόρων τύπων βλαβών, όπως καρκινικοί όγκοι, καλοήθης υπερπλασία και χρόνια προστατίτιδα, και στην παρατήρηση της αποτελεσματικότητας  των διάφορων θεραπευτικών αγωγών. Με την καταγραφή των

Αξονική Εντερογραφία: Νέα εφαρμογή της αξονικής τομογραφίας για το λεπτό έντεροCT-scanner-2

Συγγραφέας: 
 Ν. Γιαννουλάκος, Ιατρός Ακτινολόγος και Δρ. Β. Μανιάτης, Διευθυντής Ιατρικών Απεικονίσεων ΙΑΣΩ General

Η αξονική (CT) εντερογραφία είναι μια ειδική εξέταση αξονικής τομογραφίας που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του λεπτού εντέρου.
Η μέθοδος συνδυάζει την υπολογιστική τομογραφία, τη χορήγηση από του στόματος ενός ειδικού σκιαγραφικού μέσου χαμηλής πυκνότητας (ανάλογης του ύδατος) προκειμένου να διαταθούν οι έλικες του λεπτού εντέρου, με την ενδοφλέβιο χορήγηση ιωδιούχου